پنج شنبه, 27 تیر 1398

www.jooyabnou.com

محمد نقی ایلاتی خامنه - نماينده مدیر طرح

محسن کورش شاکری- مدير پروژه معدن مس درآلو، سدهای آبگير و رسوبگير طرح جامع آب

احسان کارآمد - مدير پروژه معدن مس دره زار

شهاب خوش نیاز- مدير پروژه معادن مس تفت، كهنگ و چاه فيروزه

مجید یونسی - مدير پروژه معدن مس چهل كوره زاهدان

علی محمد ابراهیمی - مدير گروه برق و ابزاردقيق

داريوش قشائي - مدير پروژه اتوماسيون صنعتي

علی رسولی فر - مدیر امور قراردادهای طرح

محمدتقی سیف - کارشناس امور قراردادهای طرح

حسین اصغری اصل - رئیس امور صورت وضعیت ها

محمد رضا اسلامی مقدم - کارشناس امور صورت وضعیتها

حسین اسمعیلی آبدر - نماینده کارفرما در سد رسوبگیر ميدوك

سيد محمد سعيد موسويان - نماينده كارفرما در معدن مس درآلو

حميدرضا غفاري علي آباد - كارشناس ارشد زمين شناسي - آب شناسي

بابک پورحاجت - کارشناس ارشد فرآيند

اعتصام الدین ایلاتی خامنه - کارشناس سيويل

ابراهيم بنکدار - کارشناس مكانيك 

غلامرضا یزدانی شهربابك - کارشناس بهره برداری

زهره عارفیان - کارشناس برق

سحر ساردوئی - مسئول دفتر طرح

فرزانه نیک جوان - مسئول دفتر مديران پروژه و متصدی دبیرخانه و بايگاني

آدرس: تهران - میدان ونک - خیابان برزيل - خيابان نيلوی شمالی - پلاک 16 - ساختمان جویاب نو - طبقه سوم 

کد پستی: 1435685553     تلفن: 88774842 - 88774901 - 88789362     فکس: 88876929

متن نمونه در کپی رایت