پنج شنبه, 27 تیر 1398

1- نام طرح: طرح جامع آب مجتمع مس سونگون

2- هدف: تأمين آب و انباشت باطله براي طرح‌هاي توسعه‌اي و مطابق با استاندارد‌هاي بين‌المللي زيست محيطي

3- محل اجراء:استان آذربايجان شرقي، شهر ورزقان و سونگون، مجتمع مس سونگون

4- شروع عمليات اجرائي: شروع عمليات اجرائي فاز يك طرح، 1389/04/01 مي باشد.

5- پيش بيني شروع بهره برداري آزمايشي: طرح طوري زمان‌بندي شده که اجزاء آن بطور مرحله‌اي راه‌اندازي مي‌گردند.

6- مدير طرح: شركت مهندسين مشاور جوياب نو

7- مشاور طرح: شركت مهندسي مشاور طوس آب

8- پيمانكاران طرح:

الف) پيمانكاران عمده داخلي طرح (به تفكيك اجزاء پروژه) در شرايط فعلي:

- شركت مشيران - پيمانكار پروژه احداث مخازن ذخيره و اجراي خطوط لوله تكميلي به منظور توسعه و تكميل تاسيسات آب برگشتي و مديريت باطله مجتمع مس سونگون

- شركت ارس بنياد - پيمانكار عمليات احداث ايستگاههاي پمپاژ و خط انتقال آب خام از سد حاجيلر چاي به مجتمع مس سونگون

- شركت سازمان صنايع دريايي شهيد تمجيدي - پيمانكار پروژه عمليات تهيه، ساخت، نصب، تست و راه اندازي دو دستگاه پانتون فاز 2 در مجتمع مس سونگون

- شركت اولنگ - پيمانكار پروژه ترفيع سد باطله تا تراز 2260 و اجراي باترس تا تراز 2245

- مشارکت نوآوران مس تهران و بين الملل تحقيقات صنعت و معدن آيرما - پيمانكار پروژه عمليات اجرائي ترفيع سد باطله معدن مس مزرعه تا رقوم 2080 و عمليات بهسازي و آسفالت راه دسترسي به سد باطله معدن مس مزرعه

9- هزينه شده تاكنون:

 ارزي (ميليون دلار) : 12.690 ميليون دلار

 ريالي (ميليارد ريال) : 2182.779 ميليارد ريال

متن نمونه در کپی رایت