پنج شنبه, 27 تیر 1398

1- نام طرح: طرح جامع آب مجتمع مس شهربابک

2- هدف: تامين آب و انباشت باطله براي طرح هاي توسعه اي مطابق با استانداردهاي بين المللي زيست محيطي

3- محل اجراء:استان كرمان، شهر شهربابک- بخش خاتون آباد و ميدوک، مجتمع مس شهربابك

4- شروع عمليات اجرائي: شروع عمليات اجرائي فاز يك طرح، 1384/02/04 مي باشد

 

5- پيش بيني شروع بهره برداري آزمايشي: طرح طوري زمان‌بندي شده که اجزاء آن بطور مرحله‌اي راه‌اندازي مي‌گردند.

 

6- مدير طرح: شركت مهندسين مشاور جوياب نو

 

7- مشاور طرح: مشاركت مهندسين مشاور آب و محيط خاورميانه و ATC استراليا

 

8- پيمانكاران طرح:

الف) پيمانكاران عمده داخلي طرح (به تفكيك پروژه) در شرايط فعلي:

شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه - پيمانكار احداث تيكنر پنجم ميدوك، بازسازي و اصلاحات تيكنرهاي موجود

شرکت ساختماني و راه سازي آسمانه - پيمانكار ترفيع فاز چهارم سد رسوبگير ميدوك

9 - هزينه شده تاكنون:

ارزي (ميليون دلار) : 11.754 ميليون دلار

ريالي (ميليارد ريال) : 731.818 ميليارد ريال 

متن نمونه در کپی رایت