پنج شنبه, 27 تیر 1398

مطابق برنامه ریزی های انجام شده شرکت ملی صنايع مس ايران قصد دارد توليد خود را طي دو فاز توسعه از 200 هزار تن به 440 هزار تن مس كاتدي افزايش ‌دهد، طرح جامع آب در راستاي نيل به اين هدف وظيفه تامين آب و ایجاد فضای مناسب جهت انباشت باطله را براي طرح ‌هاي توسعه‌اي و مطابق با استانداردهاي بين‌المللي زيست محيطي در مجتمع مس سرچشمه، شهربابك، سونگون و معادن جدید شرکت ملی صنایع مس ایران (چهل کوره زاهدان، معادن مس تفت، درآلو، دره زار، چاه فيروزه و ...) بر عهده دارد. از دستاوردهاي جانبي طرح نيز مي‌توان به اشتغال زائي و انتقال دانش فني اشاره نمود.

متن نمونه در کپی رایت