پنج شنبه, 27 تیر 1398

  1.  بررسي تاثير رئولوژي خمير در طراحي كانالهاي انتقال باطله
  2.  بررسي عوامل موثر بر رسوبگذاري خطوط لوله و شبيه سازي روشهاي رسوب زدايي در خطوط انتقال آب و باطله
  3.  بررسي و تعيين زمان مناسب پيك راني در خطوط انتقال آب فشار قوي در جهت كاهش مصرف انرژي و افزايش راندمان پمپاژ
  4.  آناليز پديده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب فشار قوي در اثر كاهش ضخامت لوله در طول مسير و بررسي اثرات آن
  5.  تعيين مقدار مناسب ضريب هيزن وليامز C در خطوط انتقال آب با كيلومتراژ طولاني در جهت انتخاب نقطه كاركرد مناسب در طول زمان بهره برداري
  6.  مطالعه و بررسي عوامل تاثيرگذار بر پياده سازي استاندارد PM BOK 
  7.  ارائه راهكارها و پياده سازي مديريت دانش در شركت ملي صنايع مس ايران

متن نمونه در کپی رایت