پنج شنبه, 27 تیر 1398

آشنایی با طرح:

 

معدن مس چاه فيروزه در فاصله تقريبي 35 كيلومتري شمال غرب شهربابك در استان كرمان واقع شده است. اين ذخيره در محدوده بخش مركزي شهرستان شهربابك قرار داشته و جاده آسفالت شهربابك - انار دسترسي به آن را ممكن مي سازد، بطوريكه پس از عبور از روستاي كهتوكرها و طي 3 كيلومتر به طرف انار مي توان به محدوده چاه فيروزه رسيد.

طبق طراحي‌ اوليه، دوغاب خروجي از واحد پرعيار كني با استفاده از تكنولوژي روز دنيا (فيلتراسيون) آبگيري مي‌شود و آب بازيافتي جهت مصرف به چرخه توليد بازگردانده خواهد شد.

   

معرفي بخشهاي اصلي و زيربخشهاي مربوطه به تفکيک :

 

-        26W1 : سيستم تامين آب خام

-        26W2 : سيستم انتقال آب خام (ايستگاه پمپاژ بن يكه، خطوط لوله و مخازن آب)

-        26W3 : سيستم آب برگشتي و خطوط لوله انتقال باطله

 

-        26T1 : سيستم آبگيري باطله

معرفي طرح:

1- نام طرح: طرح جامع آب معدن مس چاه فيروزه

2- هدف: تأمين آب و مديريت باطله مطابق با استاندارد‌هاي بين‌المللي زيست محيطي

3- محل اجراء: استان كرمان، شهربابك  

4- شروع عمليات اجرائي: در مرحله طراحي و مطالعات مي باشد.

5- پيش بيني شروع بهره برداري آزمايشي: طرح طوري زمان‌بندي شده که پروژه هاي آن بطور مرحله‌اي راه‌اندازي مي‌گردند.

6- مدير طرح: شركت مهندسين مشاور جوياب نو

7- مشاورين طرح: شركت مهندسين مشاور آب و محيط خاورميانه و شركت Paterson & Cooke

8- پيمانكاران طرح:

الف) پيمانكاران عمده داخلي طرح (به تفكيك پروژه) در شرايط فعلي:

-

ب) پيمانكاران عمده خارجي طرح (به تفكيك پروژه) در شرايط فعلي:

-

9- هزينه شده تاكنون:

 ارزي (ميليون دلار) : 195.156 ميليون دلار

 ريالي (ميليارد ريال) : 4.438 ميليارد ريال

پروژه هاي جاري طرح:

-

پروژه هاي خاتمه يافته طرح:

-

متن نمونه در کپی رایت