پنج شنبه, 27 تیر 1398

آشنایی با طرح 

معدن مس چهل كوره زاهدان در استان سيستان و بلوچستان و 50 كيلومتري شمال شرقي نصرت آباد واقع شده است. عمر اين معدن در حدود 10 سال برآورد مي‌گردد. طرح جامع آب وظيفه تامين آب اين معدن اعم از آب تازه و آب برگشتي و همچنين ايجاد سيستم ذخيره‌سازي و انباشت مواد باطله منطبق بر استانداردهاي زيست محيطي را بر عهده دارد.

كانسار معدن مس چهل كوره در توده ماسه سنگي و سازندهاي شيلتي شكل گرفته و از نظر ساختار زمين شناسي شباهتي به معادن مس سرچشمه، ميدوك و علي آباد ندارد.

با بررسي دقيق نمونه هاي سنگ معدن و انجام تست هاي پروسس، مناسبترين روش فرآوري سنگ معدن و همچنين خصوصيات و رفتار مواد باطله حاصله مشخص گرديده و بهترين روش دفع و انباشت مواد باطله و حداكثر سازي بازيافت آب ارزيابي و انتخاب گرديده است.

   در تير ماه سال 1386، تامين آب و انباشت باطله كارخانه تغليظ مس چهل كوره به مسئوليت‌هاي طرح جامع آب افزوده شد

معرفي بخشهاي اصلي و زيربخشهاي مربوطه به تفکيک :

 

 

-        61W1 : انجام عمليات اجرائي جادة دسترسي و خط لولة انتقال آب معدن مس چهل کوره زاهدان

 

-        61T1 : طراحي، نصب و راه اندازي كارخانه آبگيري باطله

 

 معرفي طرح:

1- نام طرح: طرح جامع آب معدن مس چهل كوره زاهدان

2- هدف: تأمين آب و مديريت باطله مطابق با استاندارد‌هاي بين‌المللي زيست محيطي

3- محل اجراء: استان سيستان و بلوچستان، شهر زاهدان  

4- شروع عمليات اجرائي: شروع عمليات اجرائي، 1390/02 مي باشد.

5- پيش بيني شروع بهره برداري آزمايشي: طرح طوري زمان‌بندي شده که پروژه هاي آن بطور مرحله‌اي راه‌اندازي مي‌گردند.

6- مدير طرح: شركت مهندسين مشاور جوياب نو

7- مشاور طرح: شركت مهندسين مشاور آب و محيط خاورميانه 

8- پيمانكاران طرح:

الف) پيمانكاران عمده داخلي طرح (به تفكيك پروژه) در شرايط فعلي:

مشاركت نورهان تدبير طوس و سابير نيرو - پيمانكار پروژه طراحي، نصب و راه اندازي كارخانه آبگيري باطله

ب) پيمانكاران عمده خارجي طرح (به تفكيك پروژه) در شرايط فعلي:

-

9- هزينه شده تاكنون:

 ارزي (ميليون دلار) : 2.815 ميليون دلار

 ريالي (ميليارد ريال) : 389.605 ميليارد ريال

پروژه هاي جاري طرح:

پروژه Z02: طراحي، نصب و راه اندازي كارخانه آبگيري باطله: 96.49 درصد

 

پروژه هاي خاتمه يافته طرح:

پروژه Z01: انجام عمليات اجرائي جادة دسترسي و خط لولة انتقال آب معدن مس چهل کوره زاهدان

متن نمونه در کپی رایت