پنج شنبه, 27 تیر 1398

آشنایی با طرح:

كانسار مس دره زار در شمال شرق شهر سيرجان، در فاصله حدوداً 20 كيلومتري شمال شرق پاريز و 4 كيلومتري شمال روستاي گوئين واقع شده است. اين ذخيره در فاصله 10 تا 12 كيلومتري جنوب معدن مس سرچشمه قرار گرفته است.

محدوده اكتشافي نوچون به مساحت 9.1 كيلومتر مربع، در شمال شرق پاريز و حدودا در 4 كيلومتري جنوب غرب معدن مس سرچشمه واقع شده است. اين معدن شامل كانسارهاي مس و موليبدن مي باشد.

طبق طراحي‌ اوليه، دوغاب خروجي از واحد پرعيار كني با استفاده از تكنولوژي روز دنيا (استفاده از تيكنر و فيلتراسيون) آبگيري مي‌شود و آب بازيافتي جهت مصرف به چرخه توليد بازگردانده خواهد شد. كاهش آب همراه باطله سبب كاهش آب تازه مورد نياز، كاهش پتانسيل آلودگي آبهاي زير زميني، كاهش حجم ذخيره مورد نياز در سد باطله، افزايش شيب نشست مواد باطله و كاهش ارتفاع لازم براي سد باطله مي‌شود.

   وظيفه تامين آب و انباشت باطله كارخانجات دره زار و نوچون به مسئوليت‌هاي طرح جامع آب افزوده شده است.

معرفي بخشهاي اصلي و زيربخشهاي مربوطه به تفکيک :

 

 

-        25W1 : سيستم تامين آب خام

-        25W2 : خطوط لوله آب فرآيندي تا كارخانه فلوتاسيون

-        25W3 : خطوط لوله آب خام، فرآيند و آتش نشاني در آسيا كني و خط لوله از مخازن تا آسيا كني

-        25W4 : خطوط انتقال آب برگشتي از سد تا ايستگاه پمپاژ موجود

-        25T1 : سيستم آبگيري باطله

-        25T2 : انباشت باطله

-        25T3 : خطوط انتقال باطله و فيد كارخانه فلوتاسيون

 

معرفي طرح:

1- نام طرح: طرح جامع آب معدن مس دره زار

2- هدف: تأمين آب و مديريت باطله مطابق با استاندارد‌هاي بين‌المللي زيست محيطي

3- محل اجراء: استان كرمان، شهرهاي پاريز و سيرجان  

4- شروع عمليات اجرائي: در مرحله طراحي و مطالعات مي باشد.

5- پيش بيني شروع بهره برداري آزمايشي: طرح طوري زمان‌بندي شده که پروژه هاي آن بطور مرحله‌اي راه‌اندازي مي‌گردند.

6- مدير طرح: شركت مهندسين مشاور جوياب نو

7- مشاورين طرح: شركت مهندسين مشاور آب و محيط خاورميانه و شركت Paterson & Cooke

8- پيمانكاران طرح:

الف) پيمانكاران عمده داخلي طرح (به تفكيك پروژه) در شرايط فعلي:

-

ب) پيمانكاران عمده خارجي طرح (به تفكيك پروژه) در شرايط فعلي:

-

9- هزينه شده تاكنون:

 ارزي (ميليون دلار) : 1.449 ميليون دلار

 ريالي (ميليارد ريال) : 14.245 ميليارد ريال

پروژه هاي جاري طرح:

-

پروژه هاي خاتمه يافته طرح:

-

متن نمونه در کپی رایت