پنج شنبه, 27 تیر 1398

پروژه S06: احداث مخازن ذخيره و اجراي خطوط لوله تكميلي به منظور توسعه و تكميل تاسيسات آب برگشتي و مديريت باطله مجتمع مس سونگون: 96.84 درصد

پروژه S08: احداث ايستگاههاي پمپاژ و خط انتقال آب خام از سد حاجي لر چاي به مجتمع مس سونگون: 37.52 درصد

پروژه S11: ترفيع سد باطله تا تراز 2260 و اجراي باترس تا تراز 2245: 89.78 درصد

متن نمونه در کپی رایت