پنج شنبه, 27 تیر 1398

فاز يك مجتمع مس شهربابک شامل سد آبگير، خطوط انتقال آب، ايستگاههاي پمپاژ و تيكنرها در شهريور 85 خاتمه يافته است. از فاز دوم طرح نیز پروژه های زیر اتمام یافته است:

 G01: ايستگاه پمپاژ آب آشاميدني، تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب و بهينه سازي سيستم آب آتش نشاني

G02: ترفيع فاز دوم سد رسوبگير ميدوك

G03: ترفيع فاز سوم سد رسوبگير ميدوك

متن نمونه در کپی رایت