پنج شنبه, 27 تیر 1398

آشنایی با طرح:

طرح جامع آب، از اواخر سال 1383، مسئوليت امور راه‌اندازي و نظارت بخش‌هاي مديريت منابع آب و ذخيره‌سازي باطله مجتمع مس شهربابك (ميدوك) را عهده‌دار گرديد. اين پروژه شامل سد باطله، سد آبگير، خطوط انتقال آب، ايستگاه‌هاي پمپاژ آب برگشتي، راه‌هاي دسترسي و تغليظ‌كننده‌هاي (تيكنرهاي) با ته‌ريز خميري مي‌باشد. مجتمع مس شهربابك مقياس كوچكتري از مجتمع مس سرچشمه مي‌باشد و به عنوان پايلوت مجتمع مس سرچشمه براي استفاده از تكنولوژي پيشرفته تيكنرهاي با ته‌ريز خميري مورد استفاده قرار گرفته است. فاز يك اين مجتمع شامل سد آبگير، خطوط انتقال آب، ايستگاههاي پمپاژ و تيكنرها در شهريور 85 خاتمه يافته و فاز دوم آن در حال اجراء مي باشد.

معرفي بخشهاي اصلي و زيربخشهاي مربوطه به تفکيک  

G01 : ايستگاه پمپاژ آب آشاميدني، تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب و بهينه سازي سيستم آب آتش نشاني

G02 : ترفيع فاز دوم سد رسوبگير ميدوك

G03: ترفيع فاز سوم سد رسوبگير ميدوك

G05 : احداث تيكنر پنجم ميدوك، بازسازي و اصلاحات تيكنرهاي موجود

G06 : ترفيع فاز چهارم سد رسوبگير ميدوك

متن نمونه در کپی رایت