پنج شنبه, 27 تیر 1398

آشنايی با طرح

تاریخچه

سد باطله موجود مجتمع مس سرچشمه در سال 1377 تقريبا پر شده و ادامه فرآيند توليد نيازمند ارتقا سيستم انباشت باطله و ظرفيت سازي براي 30 سال آتي (900 ميليون تن باطله) مي‌باشد. از يك طرف منابع آبي منطقه محدود و از طرف ديگر طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ظرفيت توليد مس بايستي به حدود دو برابر افزايش مي‌يافت. طرح‌هاي توسعه مجتمع نيازمند آب قابل توجه بودند، بنابراين طرح جامع آب، جهت مديريت منابع آب و انباشت باطله در دستور كار قرار گرفت. مطالعات پيش شناخت توسط چهار مشاور معتبر بين‌المللي زير انجام شده است

1- ATC

2- Knight Piesold

3- SRK

      4- Golder Associate 

از بين طرح‌هاي پيشنهاد شده اين مشاوران طرح ATC مناسب‌تر شناخته شد و مطالعات طراحي توسط مشاركت دو شركت ATC (استراليايي) و آب و محيط خاورميانه (ايراني) انجام پذيرفته است. در طرح جديد جهت استفاده بهينه و بازيافت حداكثر آب از مواد باطله، از تكنولوژي پيشرفته تيكنرهاي با ته‌ريز خميري سود جسته شده است. طرح جامع آب در سرچشمه شامل بند انحرافي و تصفيه‌خانه رودخانه شور، احداث سد باطله موقت، ترفيع و تقويت سد باطله موجود، احداث سد آبگير رودخانه شور، احداث تغليظ‌كننده‌هاي (تيكنرهاي) با ته‌ريز خميري و خطوط انتقال آب و باطله مي‌باشد

 

- سدها و جاده هاي دسترسي :

- C03:راه هاي دسترسي و گودبرداري محل تيكنرهاي با ته ريز خميري 

- C07:سد رودخانه شور و مرحله هفتم سد موقت بروشور

- C09:سد آب نشتي

- C10:ترفيع فاز 2 سد رسوبگير و ساخت مرحله ششم سد موقت

- C11:لايه آببند سد باطله

- C12:تله متري سد باطله

- C14:ترفيع فاز 3 و 4 سد اصلي (باطله) بروشور

-سيستم تامين آب:

- C04: تیکنرهای با ته ریز خمیری بروشور

- C05 و C02:خط لوله باطله و آب برگشتی و کشاورزی

- C06:ايستگاه پمپاژ و سيستم برگشت آب از سد رودخانه شور و آب سرريز تيكنرهاي با ته ريز خميري

- C08:ايستگاههاي پمپاژ آبگيري و سيستم برگشت آب از سد رسوبگير

- C15:اتوماسيون صنعتي طرح جامع آب

- C17:عملیات تکمیلی مدیریت آب و باطله فاز 2 مجتمع مس سرچشمه

متن نمونه در کپی رایت